powitanie

Naczelny Moderator (WÓJT) oraz pleno titulo Fotografowie Okolicznościowi
mają zaszczyt z przyjemnością
przedstawić fotografie z naszego Spotkania w Harnasiu.

moderator fotograf1 fotograf2

Po najechaniu kursorem na zdjęcie i kliknięciu pojawi się album.
monitoring pozycji monitoring pozycji

Test kamer i przekazu "na żywo"

Live Stream Live Stream