13 lutego 2006, MS
Przypuśćmy, że mamy dwa identyczne pudełka i w jednym z nich są dwie kule białe i jedna czarna, a w drugim - jedna kula biała i dwie czarne. Należy wyciągnąć jedną kulę z któregokolwiek z tych pudełek (bez zaglądania do środka, rzecz jasna) i na podstawie jej koloru ustalić, które pudełko ma dwie kule białe, a które dwie czarne. Jeśli wyciągnięta kula jest biała, to zdrowy rozsądek podpowiada, że jest dwa razy bardziej prawdopodobne, że kula pochodziła z pudełka z dwiema kulami białymi, niż to, że pochodziła z drugiego. Teoria Bayesa daje ścisły opis tej myśli.
Teoria ta ma tę cechę, że nie odnosi się do samego zachodzenia zdarzeń, lecz do zmian w stanach umysłu. W istocie rzeczy, należy pamiętać o tym, że doświadczenia powodują jedynie względne zmiany w szansach, nigdy zaś nie dają wartości bezwzględnych. Wniosek zależy więc zawsze od prawdopodobieństwa a priori, które obserwator przyjmuje na początku.

Teoria Bayesa to matematyczna formuła z rachunku prawdopodobieństwa, wyrażająca twierdzenie, że jeżeli A1, A2, ... są wzajemnie wykluczającymi się zdarzeniami losowymi, z których jedno na pewno zachodzi, i jeśli B oznacza dowolne zdarzenie losowe, to:
P(A1/B) = ****
P(B/A1) P(A1) ****
P(B/A1) P(A1) + P(B/A2) P(A2) + ...
gdzie (ogólnie) symbol P(R/S) oznacza prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia R, jeżeli wiadomo, że zaszło zdarzenie S. Reguła ta opisuje także prawdopodobieństwo a posteriori zdarzenia R, jeśli zaszło zdarzenie S.
 
POWRÓTPOWRÓT
:::: Made with CoffeeCup: Web Design Software & Website Hosting, Strona Moderowana ::::